Kinderopvang

Formele kinderopvang

Onder formele kinderopvang vallen onder andere kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. Deze vormen van opvang vallen onder de Wet Kinderopvang welke ouders optimale zekerheid biedt over de kwaliteit van de opvang van hun kinderen. Voldoen organisaties aan alle eisen, dan komen ze in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) te staan. Maak je als ouder gebruik van de diensten van een dergelijke organisatie, dan kom je in aanmerking voor kinderopvangtoeslag als je werkt of op weg bent naar werk (studie/reïntegratie/inburgering).

Kinderdagverblijf
Een kinderdagverblijf is bedoeld voor kinderen vanaf 6 weken tot circa 4 jaar. De kinderopvang kan voor hele of halve dagen zijn. De kinderen zitten in een groep en het aantal leid(st)ers per groep is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen en de grootte van de groep. Afhankelijk van de leeftijdsopbouw in een groep is er een maximum vastgesteld door de overheid. Van individuele aandacht zal niet altijd sprake zijn.

Gastouderopvang
In de gastouderopvang wordt een kind opgevangen door een gastouder. Iedereen die voldoet aan de gestelde eisen door de overheid en gastouderbureau Bij de hand, kan gastouder worden. Een gastouder kan op het eigen adres kinderen opvangen of in de huiselijke omgeving van het kind als nanny. Gastouderbureau en gastouder moeten voldoen aan kwaliteitseisen. Alleen dan kunnen ze worden geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Gastouderbureau Bij de hand biedt deze vorm van kinderopvang sinds 2004 aan. Lees meer en uitgebreider over de voordelen van gastouderopvang en Bij de hand in het bijzonder onder de kop ouder.

Buitenschoolse opvang
Buitenschoolse opvang staat beter bekend onder de naam BSO. Hier kunnen kinderen vanaf circa 4 jaar, totdat ze naar de middelbare school gaan, terecht buiten de schooluren. Dit kan voor of na schooltijd zijn, maar ook op studiedagen of tijdens vakanties. Scholen zijn verplicht om deze opvang aan te bieden. Dit kunnen zij zelf doen, maar dit kan ook in samenwerking met een kinderopvangorganisatie.