Jouw huidige locatie
Jouw huidige locatie

Kinderopvang

Informele kinderopvang

Tussenschoolse kinderopvang, een au pair of een incidentele oppas vallen onder de informele kinderopvang. De regels van de Wet Kinderopvang gelden niet voor deze vorm van informele kinderopvang. Hiervoor krijg je als ouder dan ook geen kinderopvangtoeslag.

Au pair
Een au pair helpt een gezin bij de verzorging van de kinderen voor een aantal dagen per week. Meestal komt een au pair uit een ander land. Hij of zij woont in principe bij de familie in en ontvangt, behalve kost en inwoning, een kleine vergoeding. Het gastgezin wordt geacht de au pair te helpen bij het leren kennen van de taal en cultuur in het land van verblijf.

Tussenschoolse kinderopvang
Tussenschoolse opvang (TSO) vindt plaats op de basisschool. Overblijvende kinderen krijgen de gelegenheid om onder begeleiding te eten, te spelen en tot rust te komen. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor deze vorm van kinderopvang. Samen met de ouders bepaalt de school hoe dit wordt georganiseerd. Tussenschoolse kinderopvang valt niet onder de Wet Kinderopvang. Steeds meer scholen gaan werken met continue onderwijs dus TSO lijkt langzamerhand te verdwijnen.