Jouw huidige locatie
Jouw huidige locatie

Ouder

Oudercommissie

De oudercommissie van Gastouderbureau Bij de hand behartigt de belangen van alle kinderen en ouders zo goed mogelijk. Ook brengt zij gevraagd en ongevraagd adviezen uit over onder andere de kwaliteit. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het pedagogisch beleid, activiteiten om de kennis van de gastouders te verbreden en/of up to date te houden, het klachtenreglement, de risico inventarisatie en de financiële dienstverlening aan ouders en gastouders. De commissie komt minimaal 2 maal per jaar bijeen in Epe en onderhoudt contact via mail over eventuele zaken die tussentijds om inbreng vragen.

Doe jij mee?
Om onze dienstverlening continue te verbeteren, vragen wij ouders actief deel te nemen aan de oudercommissie. Ouders hebben volgens de nieuwe Wet Kinderopvang steeds meer rechten om inbreng te geven. Samen met jou willen wij hieraan bouwen. Reageer via oudercommissie@bijdehand.nu.

Onze oudercommissie bestaat op dit moment uit:

  • Adrianne Hooimeijer
  • Chardonée Penders
  • Tinke Vos
  • We zijn doorlopend op zoek naar nieuwe leden!