Jouw huidige locatie
Jouw huidige locatie

Over ons

Klachtenprocedure

Bij de hand staat voor open en eerlijk. Wij hopen uit te stralen altijd toegankelijk te zijn voor opmerkingen/leerpunten/klachten hoe je het ook wil noemen. Als organisatie kunnen wij alleen maar leren van jouw terugkoppeling en op deze wijze zullen wij daar dan ook mee om gaan. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een klacht ingediend worden. 

Bij de hand heeft in het kader van de Wet Kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden. Afhankelijk van de klacht kan deze worden ingediend bij Karin Meijer, de eigenaar van Bij de hand. Zij fungeert als klachtenfunctionaris. Zij is te bereiken per email: karin@bijdehand.nu of telefonisch via 0578-611555. Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend.

Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing, dan staat ouders de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij Klachtloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie.

In sommige gevallen is het van belang de klacht rechtstreeks in te dienen bij de Geschillencommissie. Klik hier voor het intern klachtenreglement van Bij de hand.