Jouw huidige locatie
Jouw huidige locatie

Wetten en regels

Criteria gastouderopvang

…voor de gastouder

In ieder geval:

 • Een diploma mbo-2 Helpende (Zorg en) Welzijn, of een ander diploma waarmee aan de eisen wordt voldaan.
 • Een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen (Oranje Kruis, NedCert of Nikta).
  Wij werken samen met Carla de Boer in Zwolle. Zie voor informatie www.cdbehbo.nl. Voor gastouders van Bij de hand die de herhalingscursus volgen, geldt een speciaal aanbod. Als je je inschrijft, moet je apart melden dat je via Bij de hand werkt.
 • Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), ook voor huisgenoten van 18 jaar of ouder indien de kinderen bij de gastouder thuis worden opgevangen. Daarnaast een verklaring Omtrent het Gedrag voor structureel aanwezigen (meer dan een half uur per 3 maanden is er bepaald als structureel) en eventuele vrijwilligers of stagiaires. De VOG’s worden ingeschreven door iedereen individueel in het Personenregister Kinderopvang. De originele afschriften zijn in het bezit van de gastouder.
 • Bij opvang aan huis/nanny is er alleen een Verklaring Omtrent het Gedrag geregistreerd in het personenregister, nodig voor de gastouder.
 • Tijdens het werk wordt Nederlands of een andere Nederlandse streektaal gesproken.
 • De gastouder is 18 jaar of ouder en woont niet op hetzelfde adres als de ouder.
 • De kinderen van de gastouder staan niet onder toezicht.
 • De gastouder is lichamelijk en geestelijk gezond.
 • De gastouder is regelmatig en gedurende minimaal een jaar beschikbaar voor opvang.
 • De gastouder is in het bezit van een goede gastouderaansprakelijkheidsverzekering. Wij werken hiervoor samen met Baksteen en Pul financiële dienstverleners. Zie voor meer informatie onder documenten hun aanbod voor gastouders van Bij de hand.
 • De gastouder heeft bij het autovervoer van kinderen minimaal een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen inclusief ongevallen inzittenden verzekering afgesloten.

Daarnaast:

 • Relevante kennis en ervaring met begeleiding en verzorging van kinderen (door opleiding en/of opvangervaring met kinderen waarvan een referentie gecheckt mag worden en/of eigen kinderen).
 • Sociale vaardigheden voor het motiveren, stimuleren en instrueren van kinderen.
 • Goede communicatieve vaardigheden (goede beheersing van de Nederlandse taal) en in staat zijn om op een professionele manier contact met de ouders te onderhouden en afspraken te maken.
 • Flexibele en zelfstandige instelling in verband met het individuele karakter van de werkzaamheden.
 • Bereid zijn tot samenwerking met het gastouderbureau en tot het volgen van workshops, die gerelateerd zijn aan de opvang taak.
 • Openstaan van, en respecteren van andere gewoontes, culturen, levenswijzen, opvoedingsideeën.

…voor de opvanglocatie

 • Er moet voor ieder kind binnen en buiten voldoende (bewegings)ruimte zijn om te spelen, te eten en te rusten in een gezonde omgeving, afgestemd op het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen.
 • De woning waar gastouderopvang plaatsvindt, is te allen tijde rookvrij.
 • Voldoende werkende rookmelders (in ieder geval op iedere verdieping 1 rookmelder, maar ook bijvoorbeeld bij de CV of op een vliering).
 • Er is een afzonderlijke slaapruimte voor in ieder geval kinderen tot anderhalf jaar. Deze slaapruimte is afgestemd op het aantal op te vangen kinderen.

…voor het aantal kinderen

 • Eigen kinderen tot 10 jaar tellen mee!
 • Er mogen maximaal 6 kinderen van 0 tot 13 jaar tegelijk aanwezig zijn.
 • Er mogen maximaal 5 kinderen tegelijk aanwezig zijn, als deze kinderen allemaal jonger dan 4 jaar zijn.
 • Er mogen maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar tegelijk aanwezig zijn, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar.