Jouw huidige locatie
Jouw huidige locatie

Wetten en regels

Dienstverlening aan huis

Een nanny of gastouder aan huis adviseren wij te werken volgens de ‘Regeling dienstverlening aan huis’ als er sprake is van een gezagsverhouding. In familieverband is dat bijvoorbeeld vaak niet het geval. Werkt een nanny als ZZP’er, dan wordt er gebruik gemaakt van een overeenkomst van opdracht.

De overheid adviseert een contract af te sluiten met een nanny/gastouder aan huis tussen werkgever (ouder) en werknemer (gastouder), zodat de wederzijdse rechten en plichten duidelijk zijn. Het betreft een beperkt dienstverband. Zo moet diegene die de nanny inhuurt minimaal het minimumloon betalen + 8% vakantietoeslag (deze wordt verwerkt in de uurprijs). Daarnaast moet diegene de nanny recht geven op vakantie van 4 keer de uren per week en 6 weken het loon doorbetalen bij ziekte van de nanny (minimaal 70% van het loon maar wel minimaal het minimumloon).

Informatie over de regeling is te vinden op www.rijksoverheid.nl/hulpinhuis