Jouw huidige locatie
Jouw huidige locatie

Wetten en regels

Kinderopvangtoeslag

Gaan jouw kinderen naar de kinderopvang? Dan kun je kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang.

Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten jij en jouw eventuele toeslagpartner allebei werken of op weg zijn naar werk. Jij kunt de toeslag dus ook krijgen als je niet werkt, maar een opleiding volgt of jouw kansen op werk vergroot door bijvoorbeeld een re-integratietraject te volgen via UWV of de gemeente. Ook moet jouw kind naar een geregistreerde kinderopvanginstelling gaan.

Regels gastouderopvang
Alleen als de gastouder en het gastouderbureau staan vermeld in het Landelijk Register Kinderopvang krijgt de ouder kinderopvangtoeslag voor gastouderopvang. Zij moeten voldoen aan hoge kwaliteitseisen op het vlak van deskundigheid, veiligheid en hygiëne.
Je betaalt de kosten van de gastouderopvang aan het gastouderbureau bestaande uit de vergoeding van de gastouder en de bureaukosten. Je krijgt toeslag over maximaal €6,52 per uur in 2022 en €6,73 per 2023.

Maximaal aantal uur opvang per jaar
Je ontvangt kinderopvangtoeslag in verhouding tot jouw werkuren. Bij dagopvang en buitenschoolse opvang wordt de tegemoetkoming berekend over maximaal 140% van jouw werkuren. Oftewel, bij een contract van 10 uren per week mag je maximaal 14 uren declareren bij de kinderopvangtoeslag.  De uren worden per jaar getoetst en dat betekent dan ook dat je gerust meer en minder uren per maand kunt afnemen. Per 2023 is besloten de koppeling met de gewerkte uren los te laten. Per kalendermaand waarin ouders betaalde arbeid hebben verricht, kan er aanspraak worden gemaakt op ten hoogste 230 uren kinderopvangtoeslag per kind.

Hoe werkt kinderopvangtoeslag?
Je vraagt deze aan via www.belastingdienst.nl/toeslagen. Binnen 8-10 weken na jouw aanvraag krijg je bericht van de Belastingdienst/Toeslagen door middel van een beschikking kinderopvangtoeslag. Via www.belastingdienst.nl/toeslagen kun je zelf na het invoeren al de voorlopige berekening inzien.

Je krijgt elke 20e van de maand jouw kinderopvangtoeslag voor de volgende maand op jouw rekening gestort. Valt de 20e in het weekend, dan krijg je jouw toeslag de maandag daarna. Geef je een wijziging door, dan krijg je een nieuwe voorschotbeschikking met jouw nieuwe toeslagbedrag. Dit alles werkt zeer snel en makkelijk via het toeslagen systeem of via app kinderopvangtoeslag.

Aan het einde van het jaar krijg je automatisch de voorschotbeschikking voor het volgende jaar. Opnieuw aanvragen is dus niet nodig. Vanzelfsprekend is het wel verstandig om het inkomen waarmee wordt gerekend goed in de gaten te houden en eventueel aan te passen. In de loop van het volgende jaar krijg je de definitieve berekening van de kinderopvangtoeslag, de ‘Beschikking Definitieve Berekening’. Hierop staat jouw definitieve toeslagbedrag.

Bij de hand kan je helpen bij dit alles. Wij zijn Help en Informatie Punt voor de Belastingdienst Toeslagen. Kijk voor verdere informatie op www.belastingdienst.nl/toeslagen.