Jouw huidige locatie
Jouw huidige locatie

Meer workshops

Online cursus Werken met de Meldcode

11220201037866901

In deze online cursus leer je hoe je signalen van kindermishandeling kunt herkennen en wat je vervolgens moet doen.

Wat komt er zoal aan de orde?
Je leert hoe kindermishandeling kan ontstaan en wat de gevolgen ervan kunnen zijn
Je leert welke vormen van kindermishandeling er zijn.
Je leert hoe je signalen kunt herkennen die (kunnen) wijzen op kindermishandeling.

Ook geeft de cursus antwoord op vragen als:
Wat is mijn rol als gastouder in het signaleren van kindermishandeling?
Met wie kan ik mijn vermoedens van kindermishandeling bespreken?
Hoe kan ik op een goede, respectvolle manier met ouders praten over mijn zorgen?

En hoe kan ik het kind (blijven) steunen?
Je oefent actief met een praktijkvoorbeeld, videofragmenten en animaties. De cursus sluit af met een toets en je ontvangt daarna een certificaat. Hiermee voldoe je aan de wettelijke kwaliteitseisen voor gastouders en de Wet Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld.

Toets: Ja

Duur: 2 uur
Kosten: 20,- 

https://www.augeo.nl/nl-nl/gastouders-werken-met-een-meldcode-w2019